institut d'oftalmologia a Barcelona

Cirurgia de vies lacrimals a Barcelona

Al nostre centre oftalmològic a Barcelona realitzem cirurgia de vies lacrimals

L'aparell lacrimal està constituït per dos sistemes: el sistema secretor, productor de llàgrimes, i el sistema excretor, pel qual discorren les llàgrimes abandonant la superfície ocular. El sistema secretor consta de dos tipus de glàndules: les principals i les accessòries. La via excretora és un sistema tubular que condueix la llàgrima des de la superfície de l'ull fins a les fosses nasals.

 

Patologia secretora

  • Hipersecreció o abundància de la llàgrima, epífora, de tipus primària per lesió de la glàndula lacrimal.
  • Hiposecresió o poca llàgrima, que es pot deure a causes desencadenants com a tòxics, paràlisi del nervi facial o bé primària per lesió glandular. A qualsevol cas porten a produir sequedat ocular produint en molts casos una queratoconjuntivitis seca, o síndrome d'ull sec i que es diagnosticarà mitjançant algunes proves com rosa de bengala, el test de Schirmer i la determinació de mucina i lisozima. Es poden produir úlceres cornials que requereixen tractament especialitzat ràpidament.
  • Inflamació de les glàndules principals. Dacrioadenitis aguda, que pot fer a la parpella quemosis conjuntival i dolor a la pressió. El tractament serà a base d´antibiòtics i posteriorment s'ha de valorar l'aspecte quirúrgic.
  • Dacrioadenitis crònica. Obstrucció de les vies lacrimals al sac lacrimal, algunes vegades amb inflamació de la parpella que pot ocasionar ptosis palpebral (caiguda de la parpella) i diplopia (visió doble) i pot presentar-se per malalties com la tuberculosi, sarcoïdosi i moltes altres. Practiquem la cirurgia, dacriocistorinostomia, endonasal o externa, amb molt d'èxit.

 

Patologia excretora

  • Hipersecreció lacrimal.
  • Desplaçament dels punts lacrimals.
  • Fallada de la bomba lacrimal.
  • Obstrucció de la via i el seu símptoma principal és el llagrimeig o epífora.
  • Patologia del sac lacrimal.

 

Dacriocistitis

Inflamació del sac lacrimal. Quadre freqüent i molt molest, generalment ocasionat per quadre infecciós i obstrucció de la via o per infecció de veïnatge. S'aprecia inflamació a la pell de la zona del sac lacrimal, edema i hiperèmia, amb dolor intens a la pressió, les vies contenen material purulent i pot arribar a fistulitzar-se a la pell o a l'òrbita fent un abscés.

Es poden complicar amb una conjuntivitis crònica, epífora, úlcera corneal... El seu tractament és a base d'antiinflamatoris i antibiòtics, rentat amb antibiòtics de la via lacrimal i en gran percentatge és quirúrgic, la reconstrucció de la via es denomina mina dacriocistorinostomia. Com a professionals de la cirurgia de vies lacrimals a Barcelona, és un dels treballs que realitzem.

 

Tumors

En el sistema lacrimal poden també presentar-se tumors malignes, o bé de les glàndules o bé del sac lacrimal que pot donar, en el primer cas, tumoracions, exoftalms i diplopia. En el segon cas, símptomes de dacriocistitis, ulceracions de la pell i tumoració dolorosa, i que es pot extirpar quirúrgicament i posterior radioteràpia.

En casos de melanomes, encara que rars, però sí de ràpida evolució tenen inici anàleg de dacriocistitis seguit de tumoració cutània pigmentada. El tractament és quirúrgic i s´ha de realitzar-se ràpidament.

 

DR. CARLOS ORTIZ

  C/ Diputación, 238 5º 6ª,
Barcelona, 08007, (Barcelona)

  93 488 01 79

  93 487 48 70

institut d'oftalmologia a Barcelona