institut d'oftalmologia a Barcelona

Despreniment de retina a Barcelona

Al nostre centre de Barcelona realitzem cirurgies per tractar el despreniment de retina

El despreniment de retina és el trencament o separació de l'epiteli neuroretinià. Freqüentment s'acompanya d'hemorràgies a la retina i Vitri, que es presenta en forma de mosques volants o ombres, i si el despreniment progressa el pacient nota un defecte del camp creixent, que correspon a l'àrea despresa, alterant la visió central. És a dir, el pacient refereix zones de visió opaca, núvols o com un teló, pèrdua brusca d'una part de la visió (quadrants). En altres casos es poden referir com a disminució de l'agudesa visual, depenent del grau d'afectació macular (visió central), presència de miodesòpsies (fosfens o otopsies).

Es produeixen entre 5 i 10 casos per 100.000 habitants i any. El 70% dels pacients són persones amb miopia o majors de 50 anys. El despreniment de retina o la seva sospita es considera una urgència mèdica i ha de ser atesa sense demora per un oftalmòleg.

Si el despreniment de retina roman durant molts mesos sense tractament, la retina es torna progressivament atròfica. Alguns despreniments de retina es poden associar a algunes malalties com la malaltia de Wagner, a miopies altes, associacions sistèmiques com paladar fons, per traumatismes on el despreniment pot aparèixer en el moment de l'impacte o bé després de diversos dies.

 

Solucions pel despreniment de la retina

El tipus de tractament recomanat és variable. Les tècniques usades amb més freqüència són:

  • Fotocoagulació amb làser.
  • Crioteràpia.
  • Retinopexia pneumàtica.
  • Vitrectomia.
  • Drenatge del líquid subretinià.

 

Depenent de la magnitud del despreniment, la seva localització i el temps d'evolució, el pronòstic és diferent. El 85% dels casos responen adequadament a la cirurgia.

Després de la cirurgia, com la que nosaltres realitzem pel despreniment de retina a Barcelona , la visió sol anar millorant de forma gradual durant un període de dies o setmanes. Tot i que la capacitat visual finalment aconseguida pot ser inferior a la que existia prèviament, especialment si el despreniment va afectar la màcula, que és l'àrea de la retina de màxima sensibilitat.

Aproximadament el 40% de les persones intervingudes arriben a una bona visió. La resta recuperen un grau variable de capacitat visual que els és útil per llegir, passejar i les activitats quotidianes. Si no es realitza cap tractament, la conseqüència és la pèrdua total de visió a l'ull afectat.

 

DR. CARLOS ORTIZ

  C/ Diputación, 238 5º 6ª,
Barcelona, 08007, (Barcelona)

  93 488 01 79

  93 487 48 70

institut d'oftalmologia a Barcelona