institut d'oftalmologia a Barcelona

Glaucoma a Barcelona

Al nostre centre oftalmològic a Barcelona som especialistes en el tractament del glaucoma

Es defineix el glaucoma com un quadre clínic on es veu compromesa la pressió intraocular (PIO), sent massa elevada i impedint un bon funcionament de les vies de drenatge ocular. La seva importància ve determinada per la freqüència i el caràcter irreversible, però controlable, de la malaltia sent de gran importància un diagnòstic precoç i un tractament adequat que controli la seva evolució i impedeixi arribar a establir-se el glaucoma.

El làser Yag i l´Argó són molt útils per evitar arribar a la malaltia del glaucoma, dos aparells amb els quals treballem diàriament a l´ Institut de Cirurgia Oftalmològica Dr. Ortiz .

La PIO està regulada per la dinàmica de l'humor aquós, l'equilibri entre la producció i evacuació del mateix. Si hi ha un augment a la producció de l'humor aquós, on es porta a terme als processos ciliars, encara que l'evacuació sigui normal, es produeix un augment de la PIO. Si la producció és normal, aproximadament 2 microlitres per minut, però l'evacuació, que es realitza al canal de Schelemm és menor, hi haurà també augment de la PIO. L'evacuació es realitza a l'angle de la cambra anterior, que correspon a la unió irido-ciliar i la unió esclero-cornial, de manera que si l'angle és menor, la càmera serà estreta i el glaucoma serà d'angle tancat.

 

La detecció precoç, clau

Hi ha diversos factors que influeixen sobre la PIO: herència, edat, horari... El pacient glaucomatós requereix d'una sèrie d'exploracions com la Gonioscopia, examen del fons d'ull a fi de determinar si s'ha afectat el nervi òptic, campimetria i altres. El glaucoma pot ser primari o secundari

Existeixen també els glaucomes congènits, ja siguin primaris o associats a anomalies oculars o sistèmiques. Molts glaucomes no produeixen símptomes pel que poden passar desapercebuts, fent-se el diagnòstic de forma casual a revisions rutinàries oftalmològiques, per aquesta raó recordem la importància de realitzar visites periòdiques amb l'oftalmòleg.

Alguns pacients tenen alteracions a la visió, visió borrosa, cercles acolorits, cefalees, dificultat amb la lectura, dolor ocular, nàusees i vòmits, disminució de l'agudesa visual i ull vermell, és la simptomatologia del glaucoma agut. El tractament és una urgència oftalmològica. Es presenta el glaucoma agut per una estretor a la cambra anterior. El pacient si va per exemple a un cinema, pot dilatar la pupil·la i desencadenar tot el quadre descrit anteriorment.

 

Tractament del glaucoma

Com a especialistes del glaucoma a Barcelona, apliquem diferents tractaments en funció de la causa i de l'evolució del quadre clínic.

  • Metge, amb fàrmacs de col.liris.
  • Laserteràpia. Per mitjà del làser d'Argó i Yag làser realitzant una iridotomia o bé una trabeculoplàstia, molt útil avui dia. Disposem de l'aparell de Yag làser i Argó làser al nostre institut.
  • Cirurgia, sent obligatòria en casos de glaucoma congènit i en glaucomes d'angle estret, sempre prèvia avaluació completa del pacient, són les operacions filtrants, com la trabeculectomia.  També fem servir amb molt d'èxit els implants valvulars.

DR. CARLOS ORTIZ

  C/ Diputación, 238 5º 6ª,
Barcelona, 08007, (Barcelona)

  93 488 01 79

  93 487 48 70

institut d'oftalmologia a Barcelona