institut d'oftalmologia a Barcelona

Lents intraoculars multifocals a Barcelona

Al nostre centre de Barcelona corregim la presbícia amb lents intraoculars multifocals

La cirurgia que avui dia està permetent a molts pacients prescindir de les ulleres, tant de lluny com de prop, és l'implant d'unes lents intraoculars multifocals, que poden ser bifocals o trifocals.

A pacients seleccionats segons els seus requeriments visuals, aquestes lents ofereixen resultats extraordinaris. El nostre centre ha adquirit una gran experiència a l´implantació de lents intraoculars multifocals a Barcelona.

Amb anestèsia tòpica (gotes) se substitueix el cristal·lí, que ja no pot fer la seva funció, per un cristal·lí artificial (lent intraocular). Des de fa molt de temps hi ha lents intraoculars multifocals (enfoquen de lluny i de prop), però en els últims anys s'han desenvolupat models que proporcionen una bona qualitat de visió, de lluny, de prop i en distàncies intermèdies.

El cristal·lí s'aspira, mitjançant facoemulsificació i s'implanta una lent intraocular multifocal, mitjançant una incisió tan petita que no requereix punts de sutura.

 

Característiques de la intervenció

 • No requereix ingrés.
 • Anestesia tòpica, només amb gotes.
 • Duració d´uns 8 minuts.
 • No requereix punts de sutura.
 • Sense tapar l´ull.
 • Recuperació visual immediata.
 • Permet reincorporació a la vida quotidiana en 2 o 3 dies.

 

Indicacions

 • Pacients majors de 46 anys.
 • Pot realitzar-se en pacients que només utilitzen ulleres de prop i també en pacients amb miopia, hipermetropia o astigmatisme associat a la vista cansada.
 • Pacients que no volen o no toleren l'ús d'ulleres.

 

Avantatges

 • Disminueix la dependència de les ulleres, limitant el seu ús a situacions puntuals, i en molts casos s'elimina totalment l'ús d'ulleres.
 • Intervenció ràpida i indolora.
 • Els resultats són estables per a tota la vida, és a dir no s'ha de canviar periòdicament d´ulleres com passa a l'evolució natural de la presbícia.
 • Mai es desenvoluparan cataractes, perquè s'ha eliminat el cristal·lí.

 

Les lents intraoculars multifocals proporcionen una bona qualitat de visió, amb un alt grau de satisfacció a la majoria dels pacients, encara que no estan indicades per tots els casos. A la visita preoperatòria es realitzaran totes les proves necessàries i t'explicarem quina és la tècnica quirúrgica més indicada pel teu cas concret.

 

DR. CARLOS ORTIZ

  C/ Diputación, 238 5º 6ª,
Barcelona, 08007, (Barcelona)

  93 488 01 79

  93 487 48 70

institut d'oftalmologia a Barcelona