institut d'oftalmologia a Barcelona

Queratocó a Barcelona

A la nostra clínica a Barcelona t'oferim solucions pel tractament del queratocó

Es pot considerar una distròfia primària el queratocó que s'inicia entre els 10 i 16 anys. Observem aprimament cornial central, reflex endotelial central, disminució de la visió per astigmatisme miòpic irregular i deformació de la parpella inferior al mirar capbaix. Sovint, la malaltia tat progressarà lentament durant 10 o 20 anys, després dels quals s'aturarà.

Es desconeix la causa que el produeix. Mentre alguns experts el consideren hereditari, altres asseguren que no és una malaltia hereditària. Aquesta malaltia ocorre en 1 de cada 2.000 individus.

El fregament vigorós de l'ull és un factor que empitjora el queratocó.

El tractament inicial és l'adaptació d'una lent de contacte. Quan la visió no es restableix amb lents de contacte, cal plantejar la cirurgia.

Actualment estan disponibles els anells o segments intraestromals de la còrnia (Intacs, anells de Ferrara o Keraring). Aquests representen una solució quirúrgica a llarg termini sense necessitat del trasplantament de còrnia.

Recentment s'ha començat a utilitzar la tècnica de cross linking, que consisteix en la combinació de radiació ultraviolada amb substàncies fotosensibilitzants (Riboflavina). Aquesta tècnica pretén augmentar l'estabilitat biomecànica cornial amb l'objectiu d´evitar el trasplantament corneal.

El trasplantament de còrnia o queratoplàstia penetrant es fa en última opció, quan els anells intraestromals o el cross linnking no són eficaços.

A l´Institut de Cirurgia Oftalmològica Dr. Ortiz som especialistes en el tractament del queratocó a Barcelona. Consulteu-nos sense compromís.

DR. CARLOS ORTIZ

  C/ Diputación, 238 5º 6ª,
Barcelona, 08007, (Barcelona)

  93 488 01 79

  93 487 48 70

institut d'oftalmologia a Barcelona