institut d'oftalmologia a Barcelona

Trasplantament de còrnia a Barcelona

Al nostre centre oftalmològic a Barcelona realitzem operacions de trasplantament de còrnia

El terme queratoplàstia es refereix al trasplantament o empelt cornial, és a dir, el teixit cornial malalt és substituït per un teixit donant. L'empelt pot ser de gruix parcial i s'anomena trasplantament de còrnia lamelar o parcial, i serà un trasplantament de còrnia íntegre, totalment o queratoplàstia penetrant.

A l´Institut de Cirurgia Oftalmològica Dr. Ortizt oferim les millors solucions pel trasplantament de còrnia a Barcelona, no dubtis a consultar-nos.

 

Trasplant de còrnia total

  • Millorar l'agudesa visual.
  • Restaurar i conservar l'anatomia corneal.
  • L´aprimament de l'estroma.
  • Secundari a cremades de la còrnia per àcids o per altres càustics.
  • Ulls que no responen a tractaments antimicrobià o antivíric, o infeccions per fongs.
  • Aspecte estètic, si l'opacitat de la còrnia és total.

 

El teixit donant ha de ser sempre ben seleccionat. Es prefereixen còrnies joves per la major població de cèl·lules endotelials. Es rebutjaran uns altres per tenir poques cèl·lules endotelials.

 

Trasplant parcial

L'empelt lamel·lar està indicat per les següents situacions:

  • Opacificació del terç superficial de l'estroma cornial no deguda a una malaltia potencialment recurrent.
  • Aprimament o infiltració cornial marginal, com en el pterigió recurrent, degeneració marginal de Terrien i alteracions del limbe esclero-cornial o un altre tipus de tumors.
  • Aprimament localitzat per formació de descematocel.

 

DR. CARLOS ORTIZ

  C/ Diputación, 238 5º 6ª,
Barcelona, 08007, (Barcelona)

  93 488 01 79

  93 487 48 70

institut d'oftalmologia a Barcelona